MOriki Oyo (Eulogy of Oyo) English and Yoruba version.

We don’t think about it when it comes to Oyo.

Now, let’s go well and let Alaafin

A jealous child will be angry.

We born a straight line in the back

Pan-du-ku bi soo ro

Where they ask the rich to collect money

Let Iwofa throw away your mouth,

Can’t he fight with him, can’t he become alone?

So that the king of the crown can see what to eat.

Oyo knows in the palace of Ojo killed Shekere, son of Atiba

It’s the clerics that caused the shepherd that their lives are where the land is melting.

Today’s Oyo in the market place, it’s the king that is the king, on earth, Atiba King,

Adebinpe O Sakeke, AdebinPe, Twin Thirty, Akande’s crown,

King, the one who wakes up, can you see it?

The king that we see, that we are together, that we are not attracted, go and pull,

He who counts the panties, he saw the rock, the beggar is thinking, light after power,

The law of life, you better think that you will fight in the city, a child will fight you very much.

Twin ogori, Alaafin Atiba, it’s the king that did not eat, before he saw the king that is worthy.

We woke up to act like Oyola, Oyo better act like someone’s father.

Share and share, the elephant that breaks down trees.

It is Oyo that says we should walk, pay off, take steps, we should not choose.

Dream car, children jump and hit it, if they don’t know the elephant.

Can they hear the voice of laughter?

We wake up and say, the child that dances will be removed.

Yoruba version

A ki rọ’ ba fin la lẹ de Ọyo

O ya ẹ jẹ a lo ree ki Alaafin

Ọmọ a jowu yọ kọ lẹnu

A bi Ila tọ-tọ lẹhin

Pan-du-ku bi soo ro

Ibi ti wọn ti ni ki Olowo gbowo

Ki Iwọfa sọ tọ wọ rẹ nu,

Ṣe ko le ba di’ ja, ko le ba di apọn

Ki Ọba Alade le ri n jẹ,

Ọyọ mọ l’ afin Ojo pa Ṣẹkẹrẹ, ọmọ Atiba

Babalawo lo d’ fa, pe ibiti ilẹ gbe yọ ni aye wọn,

Ọyọ ode oni,ni Agọ-Oja, Ọba lo tun tẹ, laye Atiba Ọba,

Adebinpe O Sakẹkẹ, Adebinpe, eji ọgbọrọ, Alade lẹyẹ Akande,

Ọba, aji bo ‘yinbo se le ri,

Ọba taa ri, taa ka po la po, taa kọ fa, lọ fa,

Taa ka pata,lo ri Apata, Bẹmbẹ n ro, imulẹ lẹhin agbara,

Ọdọfin ijaye,o jẹ du ro de la kanlu, ọmọ a ja ni lẹ ran gan-gan,

Eji ọgbọrọ,Alaafin Atiba, Ọba lo ko wo jẹ, Ko to do ri Ọba to wa lo ye,

A ji se bi Ọyọlaa ri, Ọyọ O jẹ se bi baba eni kan-kan

Pin ni si lọ ‘mọ Erin t’ n fọ la ya ‘gi,

Ọyọ lo ni ka rin, ka san pa, ka gbẹsẹ, ko yẹ yan,

Oko ala kẹ, ọmọa fo ko ra lu, t’ wọn o ba mọ Erin,

Se wọn o gbọ‘hun Erin ni,

A ji sọ la, ọmọa jo wu yọ kọ lẹ nu.

One thought on “MOriki Oyo (Eulogy of Oyo) English and Yoruba version.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *